PLATBY-INKASO

Platba stravného v MŠ:

 

Cena celodenní stravy:  35,-

Děti s odloženou školní docházkou: 38,-

bezhotovostní platební systém – formou inkasa.

Postup:

( písemné podklady vyzvedněte v mateřské škole)

  • zadat povolení k inkasu ze svého účtu na účet školy
  • číslo účtu školy  0101318181
  • kód banky  0800
  • limit jednotlivé platby  900,-
  • potvrzení o povolení inkasa předat školy

 

Stravné se platí měsíc dopředu – tzn. platba na září bude stažena 20.srpna v daném školním roce. Takto se pokračuje v průběhu celého školního roku. Platby jsou stahovány vždy k 20.dni v měsíci – výše platby je vypočítána podle odchozených dnů dítěte do MŠ v předešlém období – odhlášky jsou vyúčtovány jeden měsíc pozadu.

Kontrolujte stav financí na účtu v dnech odtahů, doplatky v hotovosti jsou pak velice problematické.

 

Platba školného:

Částka 330,-Kč na měsíc

Zadat trvalý příkaz- odchod z účtu 5.dne v měsíci, za který školné náleží-

5.září na září,5. října na říjen...platba musí dojít nejpozději!!!15.dne v měsíci

Zadejte  var. symbol 30+ šest čísel z rodného čísla dítěte před lomítekm, např.: 30105616

Pro jednodušší přiřazení platby zadejte do zprávy pro příjemce jméno dítěte.

Číslo účtu 35-1724735349/0800

O prázdninách se školné neplatí, zastavte platby, školné neplatí PŘEDŠKOLÁCI!!!