Masarykova základní škola a Mateřská škola Bohumín

Seifetova 601 okres Karviná, příspěvková organizace

 

 

Omluvný list dítěte MŠ Starý Bohumín

 

Žádám o omluvení docházky a stravy dítěte (jméno a příjmení)……..…………………………

 

……..……………………...........od…………………..do………………… tj. dnů…………....

 

důvod…………………………………………………………………………………………….

 

……………………………………..                                  ……………………………………

                     datum                                                                     podpis (zákonného zástupce)

 

………………………………………                               …………………………………

                        dne                                                               převzala (podpis zaměstnance MŠ)

…………………………………………………………………………………………………………………..

Masarykova základní škola a Mateřská škola Bohumín

Seifetova 601 okres Karviná, příspěvková organizace

 

 

Omluvný list dítěte MŠ Starý Bohumín

 

Žádám o omluvení docházky a stravy dítěte (jméno a příjmení)……..…………………………

 

……..……………………...........od…………………..do………………… tj. dnů…………....

 

důvod…………………………………………………………………………………………….

 

……………………………………..                                  ……………………………………

                     datum                                                                     podpis (zákonného zástupce)

 

………………………………………                               …………………………………

                        dne                                                               převzala (podpis zaměstnance MŠ)

………………………………………………………………………………………………………………….

Masarykova základní škola a Mateřská škola Bohumín

Seifetova 601 okres Karviná, příspěvková organizace

 

 

Omluvný list dítěte MŠ Starý Bohumín

 

Žádám o omluvení docházky a stravy dítěte (jméno a příjmení)……..…………………………

 

……..……………………...........od…………………..do………………… tj. dnů…………....

 

důvod…………………………………………………………………………………………….

 

……………………………………..                                  ……………………………………

                     datum                                                                     podpis (zákonného zástupce)

 

………………………………………                               …………………………………

                        dne                                                               převzala (podpis zaměstnance MŠ)