Celoroční aktivity  mateřské  školy :

 

 

-         plavecký výcvik  na krytém bazén Aquapark Bohumín

.         bruslení na zimním stadionu

Výsledek obrázku pro kreslené obrázky dětí

-         zapojení do akce "Šachy do škol"

-         divadelní představení pro děti v MŠ /veselá divadélka se zapojením dětí do představení/

-         návštěva Divadla loutek v Ostravě

-         pravidelné besídky pro rodiče k různým svátkům

-         rozloučení s předškoláky  „Zkouška předškoláka"

-         výstavy dětských prací pro rodiče

-         návštěvy místních domovů důchodců s programem k různým událostem

-         akce na školní zahradě pro rodiče i děti, opékání párků

-         oslavy MDD

-         účast na městských soutěžích – Olympiáda,Puzzliáda, Abilympiáda, AMIS

-         školy v přírodě

-         organizace „lyžařské školičky“ ve spolupráci s kmenovou školou pro děti i rodiče

-         výlety autobusem za zajímavostmi našeho kraje

-         tématické vycházky za poznáváním okolí Bohumína

-         společné akce se ZŠ – Mikuláš, exkurze do hasičské zbrojnice s ukázkou práce hasičů,

 Výsledek obrázku pro kreslené obrázky dětí

Plánované činnosti a akce v oblasti environmentální výchovy:

-         sběr žaludů a kaštanů

-         vycházky ke krmelci s krmením pro lesní zvěř

-         vycházky do okolí s pozorováním přírody, viz. „Hraniční meandry řeky Odry"

-         zapojení do sběru víček z pet lahví

-         výtvarné a pracovní činnosti s přírodními materiály v rámci výchovně vzdělávací práce

-         příprava tématicky zaměřených akci  – Den bez aut, Den Země

-         Zapojení do projektu MŠMT – „Recyklohraní“ - sběr elektroodpadu

 

 

 ZÁJMOVÉ AKTIVITY V NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE (pro předškoláky)

 

-               „Happy english

cílem je  seznámit děti s anglickým jazykem formou naslouchání, jazykovou hrou a rozvíjet komunikativní dovednosti v angl. jazyce pojmenováváním věcí kolem nás

 

-         “Usměvavé cvičení“

cílem je zvyšování pohybových dovedností dětí, obratnosti a vytrvalosti - cvičení v tělocvičně Základní školy ve Starém Bohumíně

 

-         „Kouzelné psaní“

cílem je za pomoci Metody dobrého startu, který je založen na spojení pohybu a rytmu písní, vést děti ke správnému úchopu tužky, uvolnění ruky, a tak položit základy techniky psaní

Výsledek obrázku pro kreslené obrázky dětí

 

 NABÍDKA ODPOLEDNÍCH KROUŽKŮ POD VEDENÍM LEKTORKY:

 

           Angličtina není dřina  -  prohlubování znalosti anglického jazyka

           Vesele si notujeme - základy hry na zobcovou flétnu hravou formou,

           dechová cvičení, hudebně- pohybové hry