Odklad školní docházky

Ze zákona vyplývá, že povinná školní docházka začíná v šesti letech dítěte. Může za určitých okolností (zejména při celkové vyspělosti dítěte a vysokém nadání) začít už dříve, za jistých podmínek i později. Obojí posuzují pedagogové při zápisu, paní učitelky ve školkách, psychologové v poradnách a pediatři v ordinacích.
K tématu si dále přečtěte:
Desatero pro rodiče předškoláka
 

Nevhodný odklad může dítěti v dospělosti snížit plat!

Odklad ale může znamenat v klíčovém roce brzdu dítěte, pokud mu nic vážného nebrání, aby se vzdělával. Děti v této době nasávají nové vědomosti jako houby, a jak výzkumy ukazují, tento rok nejspíše silně ovlivňuje jejich budoucí kariéru – tedy například to, zda se dostanou, nebo nedostanou na vysokou školu a následně i to, jaký plat budou tudíž časem pobírat.
Je třeba připomenout, že do stejné třídy tak stále častěji nastupují děti věkově nestejnorodé. Můžeme se setkat s rozpětím až tří let. Tato situace je sice pro děti spíše obohacením, protože málokdy se v našem životě setkáváme pouze s lidmi narozenými ve stejném roce, ale pro učitele je to velmi náročné na přípravu. Také zájmy dětí jsou v tomto věku rok od roku jiné.
K zápisu do spádové školy se dostavit musíte, ať plánujete odklad, či nikoli. Po uskutečněném odkladu následující rok už to vaše povinností není, ale je to vhodné kvůli aktualizaci informací o škole a kupříkladu i seznámení se s učiteli. 

Jak na odklad – to nejdůležitější:

  • K zápisu se musíte dostavit, jestliže vašemu dítěti je 6 let (nebo mu do zahájení školní docházky bude).
  • O odklad můžete požádat, ale potřebujete dva odborné posudky: od školského poradenského zařízení a klinického psychologa nebo odborného lékaře.O odklad lze požádat i během prvního pololetí po nástupu dítěte do školy
  • Odklad je potřeba pečlivě zvážit, protože v tomto případě se zvolená cesta odráží v daleké budoucnosti dítěte.