MÁME DOMA PŘEDŠKOLÁKA:  Výsledek obrázku pro kreslené obrázky dětí

V době zápisů do základních škol si každý odpovědný rodič klade otázku, zda je jeho dítě zralé na vstup do 1.třídy.

Připravili jsme pro Vás drobné rady, které jistě pomohou. Učitelka mateřské školy je výborným pozorovatelem, diagnostikem, psychologem a rádcem. Má zkušenosti ze své každodenní práce s dětmi a má možnost srovnání. Dejte na její názor a nedělejte zbytečné předčasné závěry. Správné rozhodnutí v tomto období může ovlivnit celý další vývoj dítěte. 

Vodítkem Vám v tomto může být "Desatero pro dítě předškolního věku", které je vloženo na našem webu ve složce - Důležité informace pro rodiče

Pokud se rozhodnete pro odklad školní docházky svého dátěte nezapomeňte, že je nutné podat žádost u ředitele příslušné základní školy u zápisu  a doložit dvě souhlasná lékařská vyšetření ( pediatr, odborný lékař, logoped, PPP, SPC....). V letošním školním roce jsou zápisy do ZŠ až v dubnu, proto je výhodou již mít požadovaná doporučení sebou.

Nástup do školy je důležitým sociálním mezníkem.

Dítě v této souvislosti získává novou roli, stává se školákem. Role školáka není výběrová, dítě ji v určitém věku získává automaticky. Je limitována jen dosažením věku a odpovídající vývojové úrovně. Proto je obecně chápána jako potvrzení normality dítěte. Představuje aktuální a zásadní změnu životního stylu, zvýšení nároků a větší důraz na jejich plnění. Role školáka ovlivní rozvoj dětské osobnosti a prožití celého zbývajícího dětství. 

Jako zákonní zástupci dítěte a jeho nejbližší, kteří dítě nejlépe znají, pečlivě zvažte svá rozodnutí o nástupu dítěte do základního vzdělávání. Někdy zbytečné odložení školní docházky je pro dítě traumatizující a zastaví jeho přirozený vývoj. Věřte, že učitelky mateřských škol jsou zkušené diagnostičky, jsou nestrannými pozorovateli a profesionály ve svém oboru. Pokud váháte se svým rozhodnutím, s důvěrou se na ně obraťte pro radu.