Sláva, nazdar výletu, nezmokli jsme, už jsme tu...

11.06.2017 19:12

Výlet do hornického muzea Landek Ostrava Petřkovice byl prima. Prosluněný den, krásné prostorné místo s průlezkami, travnatými plochami, hřištěm, "mamutem" a pračlověkem, hornickými stroji, kombajny. Pro odvážné i pobyt pod zemí, jízda železným rachotivým důlním vláčkem...to vše jsme stihli za dopoledne. Rychle sníst dobroty z batůžku a hurá zpátky k dobrému obědu.