PŘIJATÉ DĚTI NA ŠKOLNÍ ROK 2018-2019

24.05.2018 13:32

Masarykova základní škola a Mateřská škola Bohumín

Seifertova 601 okres Karviná

Seznam přijatých dětí na školní rok 2018/2019

MŠ Starý Bohumín Starobohumínská 333

K032018ST

K042018ST

K062018ST

K072018ST

K082018ST

K092018ST

K102018ST

K112018ST

K132018ST

K152018ST

K162018ST

K172018ST

K182018ST

K192018ST

Zákonní zástupci si vyzvednou „Rozhodnutí o přijetí“ v MŠ Starý Bohumín

od 4. 6. 2018

V Bohumíně dne 24. 5. 2018                       ……………………………….

                                                                 Mgr. Miroslav Rosík ředitel školy