Platba stravy na měsíc Září 2018

27.08.2018 19:21

Prodej stravy na měsíc

Září 2018

03. 09. 2018 do 27. 09. 2018

19 dnů

 

P l a t b a s t r a v y :

žáci 3-6 let celodenní strava 19 x 33,00= 627,00 Kč

žáci 7-10 let celodenní strava 19 x 36,00=684,00 Kč

 

Inkasní p l a t b a s t r a v y :

žáci 3-6 let celodenní strava 19 x 33,00= 627,00 Kč

žáci 7-10 let celodenní strava 19 x 36,00=684,00 Kč

 

V ý b ě r s t r a v y :.

27. 8. 2018 - 31. 8. 2018 11:30-13:00

 

7.45 - 8.00 hod.

pondělí: 03.09.18 11:30-14:00

úterý: 04.09.18 11:30-13:00

 

 

Ostatní dny v měsíci si stravu můžete zakoupit každý den

na Masarykové základní škole a Mateřské škola Bohumín Seifertova 601

okres Karviná v době od:

7.45 – 8.00 hod a 11.30 – 13.00 hod.

tel. 596 013 394